Nova axuda: Proxectos de investimento empresarial 2016 (IG227/IG228)

Obxectivo: Maquinaria, obra civil e outros bens de equipamento; para ampliacións de capacidade, creación dun novo establecemento, ou ampliación do existente.
Cubre (ata un 35%): Maquinaria, instalacións, equipos, vehículos, obra civil, edificacións, entre outros.
Remata: 16/12/2016, ou cando se esgote o crédito

Leer más