Nova axuda: Galicia Emprende 2016 (IG107)

Obxectivo: Mellora de competitividade (novas instalacións, ampliacións, investigación, ...) das pemes e creación de novas empresas
Cubre (ata 35%): Obra civil, máquinas, equipamentos, alugueres, activos fixos inmobiliarios, patentes, licenzas, materias primas, investigación, auditorías, entre outros
Remata: 12/02/2016

Leer más

Nova axuda: Proxectos de investimento empresarial 2016 (IG227/IG228)

Obxectivo: Maquinaria, obra civil e outros bens de equipamento; para ampliacións de capacidade, creación dun novo establecemento, ou ampliación do existente.
Cubre (ata un 35%): Maquinaria, instalacións, equipos, vehículos, obra civil, edificacións, entre outros.
Remata: 16/12/2016, ou cando se esgote o crédito

Leer más