Nova axuda: Execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países 2016 (MR440D)

Obxectivo: Relacións públicas e medidas de promoción e publicidade que destaquen as vantaxes dos produtos da Unión Europea, participación en feiras e exposicións de importancia internacional, estudos de novos mercados, etc.
Cubre: Custo de persoal, gastos xerais, aloxamento, manutención e comidas colectivas, viño (como material promocional), material promocional, etc.
Remata: 18/01/2016

Leer más

Nova axuda: Galicia Emprende 2016 (IG107)

Obxectivo: Mellora de competitividade (novas instalacións, ampliacións, investigación, ...) das pemes e creación de novas empresas
Cubre (ata 35%): Obra civil, máquinas, equipamentos, alugueres, activos fixos inmobiliarios, patentes, licenzas, materias primas, investigación, auditorías, entre outros
Remata: 12/02/2016

Leer más

Nova axuda: Proxectos de investimento empresarial 2016 (IG227/IG228)

Obxectivo: Maquinaria, obra civil e outros bens de equipamento; para ampliacións de capacidade, creación dun novo establecemento, ou ampliación do existente.
Cubre (ata un 35%): Maquinaria, instalacións, equipos, vehículos, obra civil, edificacións, entre outros.
Remata: 16/12/2016, ou cando se esgote o crédito

Leer más