Nova axuda: Plans Mellora 2016

Obxectivo: Incrementar a competitividade e o rendemento global das explotacións mediante a súa modernización. Asegurar a competitividade e a continuidade do tecido agrario.
Cubre: Bens inmobles, nova maquinaria, terreos, programas informáticos, etc.
Remata: 18/03/2016

Leer más