Convocadas estas axudas pola Deputación de Lugo para a posta en produción por explotacións do sector agrogandeiro de terras abandonadas.

Tes ata o 17 de setembro para presentar a solicitude da axuda.

Axuda para o Sector Agrogandeiro de Lugo 2018

Cifras principais

 • IMPORTE DA AXUDA: 9.000 € máximo
 • PORCENTAXE DE AXUDA: 100%
 • INVESTIMENTO MÍNIMO: 500 €
 • INVESTIMENTO MÁXIMO: -
 • MINIMIS: Si

Beneficiarios

Titulares de explotacións agrícolas ou gandeiras.

Investimentos subvencionables

 • Desbroce e/ou destoconado e posterior preparación do terreo para sementar.

Contía das axudas

 • Prima básica máxima: 500 euros por hectárea (sen IVE).
 • Máximo da axuda: 9.000 euros, máximo 18 hectáreas subvencionables.

Outros detalles

 • Parcelas na provincia de Lugo.
 • En réxime de  propiedade, aluguer, cesión ou calquera outro modo de tenza que lle confira o dereito do ben por 5 anos.

Execución e xustificación

 • O prazo para executar e xustificar a axuda: ata 30/04/2019.

Organismo

Deputación de Lugo

Prazos

Inicio: 21/08/2018
Fin: 17/09/2018
Resolución: 17/12/2018

Conceptos

Servizos

Beneficiarios

Titulares de explotacións

Solicitude en grupo: Non

Actividade

Agricultura

Gandería

Sector

Produción

Tipo empresa

Micro / Pequena / Mediana / Grande

Produción primaria: Si

Compatibilidade

Non é compatible con outras axudas

Obriga de emprego

Non

Orde/Resolución

Convocatoria e bases que rexerán a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, dentro do Programa de apoio ao sector agrogandeiro na provincia de Lugo, ano 2018.

 

Se tes interese nos nosos servizos ou necesitas máis información, contacta con nós, sen ningún tipo de compromiso, no 982 246 762 ou a través do noso formulario de contacto.

Este sitio web utiliza cookies para mejorar los servicios que te ofrecemos.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso. Saber más

Acepto